CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ VIÊN MARKETING TẬP SỰ: MARKETING MANAGEMENT TRAINEE

Cam kết lương từ 10.000.000đ sau chương trình

Lợi ích: 

 • Triển khai các chiến dịch Marketing đa kênh: Facebook và Google Ads, SEO, Instagram, Tiktok..
 • Có tri thức và bản lĩnh để tư vấn và lập kế hoạch Marketing với khách hàng
 • Dùng phần mềm quản lý dự án Jira. Xây dựng phòng marketing
 • Thu nhập từ 2-5 triệu, có phụ cấp
 • Quản lý và phụ trách khách hàng qua Odoo CRM
 • Yêu cầu cam kết làm việc trên 6 tháng, tối thiểu 5 buổi/tuần
 • Ưu tiên 6 buổi/tuần trong tháng đầu tiên
 • Làm Online 100%. Được tư do sắp xếp buổi làm trong tuần
 • Cam kết việc làm lương trên 10tr sau 6 tháng.

 

Đăng ký phỏng vấn

Nguyên Tắc Văn hoá: C2C4F – Challenge to Creative for Future:

 • Take the Challenge (chấp nhận thử thách)
 • To Creative (để sáng tạo)
 •  For Future (vì tương lai)

Công việc cụ thể:

Giai đoạn 1: Lập kế hoạch và tư vấn Marketing đa kênh

 • Dùng Ahref, Facebook Ads Library, Google Keyword Planner… để Plan và thuyết phục khách.
 • Làm việc với hệ thống, nhận và quản lý khách hàng trên  Odoo CRM…
 • Phối hợp với phòng Marketing để hoàn thiện kế hoạch và sáng tạo nội dung mẫu.

Giai đoạn 2: Triển khai dự án và học các kỹ năng Digital Marketing

 • Phối hợp với phòng marketing.
 • Triển khai các chiến dịch: SEO, Social Media, Facebook & Google & Tiktok Ads.

Giai đoạn 3: Quản lý và Lãnh đạo

 • Quản lý dự án bằng phần mềm Jira
 • Thu hút và Đào tạo nhân sự cho phòng Marketing

Yêu cầu:

 • Có laptop và smartphone
 • Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm tư vấn
 • Cam kết làm việc trên 6 tháng

Agency Quảng cáo Trần Vũ Group

Ứng viên đã tốt nghiệp